Overige diensten

Klusdienst

U kunt maandelijks gebruik maken van de klusservice van Thuiszorg De Zonnestralen.

De geleverde diensten mogen per keer maximaal 2 uur in beslag nemen. U kunt per maand 1 maal gebruik maken van deze dienst. (maximaal 2 uur per maand). Niet gebruikte uren kunnen niet worden doorgeschoven naar de volgende maand. Uiteraard kan het zo zijn dat u andere klussen in of om het huis zou willen laten uitvoeren. Dit kan te allen tijde in overleg op aanvraag, zodat wij u een zeer schappelijke en passende offerte kunnen aanbieden.

Kosten voor het klusabonnement bedragen € 8.00 per maand. Minimale afname eenmalig 6 maanden, hierna is het abonnement maandelijks schriftelijk opzegbaar.

Indien u gebruik wenst te maken van het klusabonnement van Thuiszorg De Zonnestralen kunt u contact met de heer Hassan Belhaj opnemen.

Buro JA

Buro JA is een onafhankelijke organisatie die u als client kan inschakelen om te ondersteunen in vele aspecten. U kunt hierbij denken aan het contact leggen met uw zorgverzekeraar bij vragen, brieven schrijven, het regelen van praktische zaken die voor u belangrijk zijn. Ook kunt u bij Buro JA terecht als het gaat om ondersteuning bij aanvragen bij de Gemeenten, zorgverzekering of elders. Voor elke problematiek kunt u advies vragen aan Buro JA. Mocht u meer willen weten of hiervan gebruik willen maken, kunt u contact opnemen met Buro Ja op het algemene telefoonnummer: 06-52343240

Case management

Thuiszorg De Zonnestralen vindt het belangrijk dat de cliënt centraal staat. Binnen onze organisatie hechten wij aan steun en toeverlaat zijn van onze cliënt. Wanneer een cliënt gediagnosticeerd wordt met dementie, hebben wij een casemanager die kan helpen bij de zorg. Casemanagement wordt aangevraagd door een specialist of huisarts.

Als iemand zorg en steun nodig heeft op verschillende levensgebieden, kunnen deze problemen andere levensgebieden van een client beïnvloeden. Omdat dan vaak verschillende hulp- en dienstverleners worden ingezet, is casemanagement een middel om zelfregie te waarborgen.

Als de inhoud en organisatie van het plan van aanpak complex zijn en de reguliere zorgverlening overstijgen, zorgt een casemanager voor een systematische werkwijze. De casemanager coördineert dan de ondersteuning en zorg vanuit de behoefte van de cliënt.

Casemanagement wordt ingezet bij complexe problematiek van een persoon of huishouden. Dementie of een beperking zijn hier onder andere voorbeelden van. Hierbij worden naast het eigen netwerk verschillende hulp- en dienstverleners ingezet. Het is dan belangrijk dat de casemanager, in samenspraak met de cliënt, zodanig regie voert dat de cliënt de doelen haalt. Dit is de kern van casemanagement.

Om effectief te kunnen werken, is het nodig dat een casemanager mandaat heeft van de samenwerkende partijen om knopen door te hakken en te bepalen welke partij waarvoor wordt ingezet.

Privacy

Praktische informatie

Clientenraad
Klachten
Zorgverzekering

Overige diensten

Klusdienst
Buro Ja
Case manager eigen clienten

Contact

Thuiszorg De Zonnestralen 
Kruisweg 1221 
2131 MD Hoofddorp
Nederland

Algemeen:
06 5262 2296
24 uurs bereikbaarheidsdienst:
06 2870 0162