Thuiszorg De Zonnestralen

Thuiszorg De Zonnestralen is een kleinschalige organisatie met een duidelijke visie en missie. Haar organisatie is erop gericht de zorg op persoonlijke wijze te verlenen en wenst de cliënt te allen tijde centraal te stellen. Wij passen ons aan aan de wensen en privésfeer van de cliënt en dragen zorg voor een zorg op maat pakket. Dit houdt in dat de cliënt meestal kan meebeslissen over het tijdstip van zorg, de manier waarop zorg wordt verleend (binnen de kaders van de mogelijkheden) en welk aandeel de cliënt zelf heeft in zijn of haar verzorging.

Ons zorgteam is dusdanig ingericht dat cliënten een kleine groep vaste thuiszorgmedewerker hebben waar zij een vertrouwensband mee kunnen opbouwen en waar communicatie het sleutelwoord is voor succes. Het is voor ons van groot belang dat de inbreuk op de privacy van cliënt tot het minimum wordt beperkt en dat zij zich veilig en vertrouwd voelen met ons als organisatie en thuiszorgmedewerkers.

Goed overleg, duidelijke afspraken en een inzichtelijk zorgdossier geeft rust, geborgenheid en vertrouwen en laat ruimte voor gesprek en signalering voor ons als medewerkers naar cliënten, mantelzorgers of andere betrokkenen. Dit is binnen de zorg van uitermate groot belang vinden wij.

Voor ons is onze missie geslaagd als de cliënt tevreden en met een warm gevoel achterblijft als wij de deur achter ons dicht doen en weer uitkijkt naar ons volgende bezoek! Wij zien onze cliënten als individu en wensen niet te moeten inboeten op persoonlijke aandacht of een luisterend oor. De kleinschaligheid van onze organisatie kan deze facetten dan ook te allen tijde garanderen naar onze cliënten en dragen dit ook uit binnen de zorgsector. Wij beloven niet alleen maar voeren ook daadwerkelijk uit. Wij kunnen ons juist onderscheiden door kleinschalig te blijven en te denken.

Uiteraard vinden wij het als organisatie van groot belang dat alle omliggende aspecten, zoals klachtenregeling, medezeggenschap, veilig incident melden en Huiselijk geweld en kindermishandeling goed geregeld zijn.

Privacy

Praktische informatie

Clientenraad
Klachten
Zorgverzekering

Contact

Thuiszorg De Zonnestralen 
Kruisweg 1221 
2131 MD Hoofddorp
Nederland

Algemeen:
06 5262 2296
24 uurs bereikbaarheidsdienst:
06 2870 0162