Privacywetgeving binnen Thuiszorg De Zonnestralen

Thuiszorg De Zonnestralen conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving die al van kracht is maar met ingang van 25 mei 2018 ook daadwerkelijk gehandhaafd zal worden. Het doel van de AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. Thuiszorg De Zonnestralen houdt clientdossiers bij en krijgt medische informatie over haar cliënten. De AVG waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. Thuiszorg De Zonnestralen werkt conform deze wet en vernietigd dossiers na aflopen van de wettelijke looptijd (5 jaar). Wij gaan dus op professionele wijze met uw en onze gegevens om.

Privacy

Praktische informatie

Clientenraad "Betere Zorg"
Klachten
Zorgverzekering

S-BB Erkend Leerbedrijf | www.s-bb.nl

Contact

Thuiszorg De Zonnestralen 
Kruisweg 1221 
2131 MD Hoofddorp
Nederland


24 uurs bereikbaarheidsdienst: 06 - 28700162

Clientaanname: 06 - 28700162

Client gerelateerde zaken : 06 - 28700162