Praktische informatie

Clientenraad

Thuiszorg De Zonnestralen vindt het van belang dat ook u als cliënt u stem kunt laten horen binnen onze organisatie. Wij hechten enorme waarde aan uw wensen en bevindingen en streven hiernaar aan te voldoen. Om die reden is Thuiszorg De Zonnestralen aangesloten bij het LSR en heeft zij een eigen cliëntenraad “Betere zorg” genaamd. Binnen deze cliëntenraad zijn cliënten en vertegenwoordigers aangesteld die samen met de ambtelijk secretaris alle gemeenschappelijke belangen behartigen van u als cliënt. Middels een 3-jaarlijks overleg, enquêtes en gesprekken met cliënten zullen zijn advies uitbrengen aan de bestuurders van De Zonnestralen en u inspraak geven waar mogelijk.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Ambtelijk secretaris, Monique Darras, 06-52343240

Klachtenregeling

Wij als organisatie streven ernaar om altijd open en oprecht met onze cliënten te communiceren. Wij trachten vaste medewerkers te plannen bij onze cliënten en dragen zorg voor goede werkafspraken. Toch kan het zo zijn dat u mogelijk niet tevreden bent over uw behandeling, de medewerker of zaken graag anders zou willen zien. Dit is uiteraard altijd bespreekbaar! Uw klacht wordt door ons altijd serieus genomen en vinden wij uiterst belangrijk. Binnen onze organisatie is er een vast omschreven stappenplan om de klacht te behandelen. Thuiszorg De Zonnestralen is aangesloten bij het Klachtenportaal. Mocht u hier meer informatie over wensen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Zorgverzekering

Er zijn vele verzekeringsmaatschappijen in Nederland waar u terecht kunt om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Thuiszorg De Zonnestralen kan u zorg leveren ongeacht de verzekeringsmaatschappij. Wij werken als organisatie zowel gecontracteerd als ongecontracteerd samen met alle verzekeringsmaatschappijen. Thuiszorg De Zonnestralen is gecontracteerd met Zorg & Zekerheid, Menzis en VGZ.

Privacy

Praktische informatie

Clientenraad "Betere Zorg"
Klachten
Zorgverzekering

S-BB Erkend Leerbedrijf | www.s-bb.nl

Contact

Thuiszorg De Zonnestralen 
Kruisweg 1221 
2131 MD Hoofddorp
Nederland


24 uurs bereikbaarheidsdienst: 06 - 28700162

Clientaanname: 06 - 28700162

Client gerelateerde zaken : 06 - 28700162